o katke

katarína sujová-kalmanová Katarína Sujová – Kalmanová (1976) V roku 1999 ukončila štúdium na katedre výtvarnej tvorby a výchovy a zároveň na katedre anglistiky a amerikanistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2003 pracuje v oblasti marketingu, a zároveň sa venuje maľbe, pri ktorej používa akrylové farby a kombinovanú techniku. “Inšpiráciou pri mojej tvorbe je najmä príroda, dianie okolo nás, ich odraz vo mne. Je to snaha zachytiť momenty, pocity a každodenné okamihy, ktoré sa ma dotýkajú. Samotná maľba predstavuje pre mňa proces objavovania a znovuobjavovania súvislostí a možnosť nazrieť pod povrch, dovnútra seba. Teší ma, ak aj divák nájde v nej nakoniec svoj vlastný príbeh.”

Rozhovor pre Linus Gallery, Los Angeles: Artist Interview Series – Katarína Kalmanová

OCENENIA
1. miesto Abstract Art Competition, Focus Point Shape International Online Art Gallery, USA, 2014
Honorable Mention Award: Color, Line& Form Art Contest; Arteziana, Toronto, 2014
Special Merit Award: Abstracts 2014; Light, Space& Time, Florida, 2014
Special Recognition Award: Abstracts 2014; Light, Space& Time, Florida, 2014
Special Merit Award: Abstracts 2015; Light, Space& Time, Florida, 2015

studio
Linus
Slide1